زیروبم چهره ها

1 از 2

کتابخانه

آخرین مطالب ارسالی

آرش فرهنگ فر: اسمم از چهره ام جلوتر است!

زیروبم چهره ها: گپی خوش ریتم با آرش فرهنگ فر آرش فرهنگ فر: آرش برهانی اگر دنبال فوتبال نمی رفت حتما نوازنده خوبی بود/ وقتی شنونده اروپایی است احساس امنیت می کنم/ استاد شجریان نیم ساعت قبل از برنامه روی صدای تنبک من کار می کردند...…

تبلیغات شما

تبلیغات شما

Powered by MailChimp