فقط همراه اولی ها


دارندگان سایر خطوط با ترابرد به همراه اول می توانند یک همراه اولی شده و به آسانی با یک پیامک همراهِ زیروبم باشند.

اسلایدر

نشریه فرهنگی اجتماعی زیروبم

بازگشت به بالای صفحه