تیزر/حامد آهنگی: یکی از تماشاگران را زدم!

به غیر از حوزه علمیه همه جا فعالیت داشتم… باید روزی دو بار مصرف کنم… گفتگوی کامل از فردا از همین کانال

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرتان برایمان مهم است

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.