نقش ترس در جریان سازگاری

 نقش ترس در جریان سازگاری

با این که زندگی بدون ترس از ایده آل های انسان می باشد،هرگز بشر نتوانسته است وجود چنین زندگی را برای خود ممکن سازد.ترس هایی که به میزان کم به انسان دست می دهد کاملاً طبیعی است و شاید برای وادار ساختن ما به فعالیت در بعضی مواقع مفید هم باشد ولی چنان چه انسان به ترس شدید و دایمی دچار باشد نمی تواند در سازگاری با محیط مؤفق شود.بعلاوه شخص ترسو به اندازه ای سرگرم کاهش ترس خود و ناراحتی اش می باشد که قادر به برطرف کردن احتیاجات خود نیست.

 

ترس های طبیعی (منطقی)

منظور از ترس های طبیعی و یا منطقی ترسی است که انسان هنگام مواجه شدن با خطر واقعی احساس می نماید.مثلاً چنان چه شخص اتومبیلش در شرف تصادف با اتومبیل دیگری باشد،در چنین مواقعی انسان عکس العمل مخصوص نشان می دهد که حاکی از ترس است.چون به تجربه یا مشاهده دیگران دریافته است که عوارض ناشی از این گونه اتفاقات خطرناک است.در این گونه شرایط شجاع ترین افراد نیز احساس ترس می کنند. ترس طبیعی در مواردی پیدا می شود که محرک های شدیدی به طور ناگهانی پدیدار شوند و برای مقابله با این محرک ها عادات گذشته مفید واقع نشوند.عواملی که برای مقابله با ترس اهمیت دارد اعتماد به نفس و رهبری شخصی است.

ترس های آموخته شده

این گونه ترس ها عبارت از عکس العمل هایی هستند که طی حوادث خاصی انسان آن ها را آموخته است.شخصی که چنین ترس هایی را آموخته است ممکن است هرگز ناراحتی دوباره امتحان کردن آن موقعیت ها را حاضر نباشد تحمل کند و تا آخر عمر هنگام برخورد با آن عوامل از خود ترس نشان دهد.علاوه بر ترس های فوق که انسان خود به طور مستقیم آن ها را می آموزد،ترس هایی نیز وجود دارد که انسان در برخورد خود با اجتماع آن ها را فرا می گیرد.چنین ترس هایی به طور کلی در جریان سازگاری انسان عکس العمل نامطلوبی به جای نمی گذارند.

ترس های غیر منطقی

منظور از ترس های غیر منطقی،ترس هایی است که نمی توان دلیل و یا علتی برای آن ها پیدا نمود.بعضی از مردم در جاهای سر پوشیده،خیابان مخصوص و یا جاهای بلند ترس دارند و علت ترس خود را هم نمی دانند.این گونه ترس ها از آن جهت غیر منطقی نامیده می شود که دلیل واضحی نمی توان برای آن ها پیدا کرد و شخص هم نمی تواند به آسانی در تجربیات خود دلیل آن ها را پیدا کند.

اهمیت ترس های غیر منطقی در جریان سازگاری

باید دانست که ترس های مذکور اهمیت فوق العاده ای در جریان سازگاری دارند.این نوع ترس ها عبارت از عکس العمل هایی است که با استعمال آن ها شخص سعی دارد خود را از محرک هایی که ایجاد ترس می کنند دور سازد. از طرف دیگر این شخص در پناه این مکانیزم قادر است که از طریق غیر مستقیم رفتار دیگران را به نفع خویش کنترل نماید و محبت آن ها را نسبت به خود جلب کند.

منبع : کتاب روانشناسی سازگاری

ترجمه و تلخیص : دکتر علی پور مقدس

فرشته حلاجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *