شیث رضایی: علی دایی خیلی دهن بین است!!

زیروبم چهره ها: شیث رضایی: در کار کشاورزی به پدرم کمک می کردم/ تتوی دستم، تتوی پرسپولیس است/ خاطرات زیادی از بی پولی دارم/ اعتقاد داشتم یک دفاع همیشه باید موهایش بلند باشد… گفتگوکننده: بهراد رضازاده، تصویر و تدوین: مرضیه جعفری، طرح و برنامه: ندا کشاورز… تلفن: ۰۹۱۹۹۰۹۹۱۲۵

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرتان برایمان مهم است

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.