تقدیر از عوامل “روزهای بیقراری ۲” در مشهدالرضا(ع)

سریال “روزهای بیقراری۲” افتخار دریافت سه تندیس در مراسم افتتاحیه دهمین دوره بازارچه نیکوکاری فیاض بخش…