روابط شخصی و نقش آن در پیشرفت و موفقیت

روابط شخصی خاک حاصلخيزی است که از آن تمام موفقیت ها و پیروزی ها نشات می…

متعهد بودن نقطه آغاز موفقیت است

کیفیت زندگی یک شخص را عمق تعهد او برای قرار گرفتن در سطح بهترین ها در…

انسان های موفق و نگرش ذهنی مثبت

وقتی جوان بودم و تلاش می کردم، وقتی شکست می خوردم و ناراحت می شدم نگرش…

میلیاردر خودساخته شوید

وقتی شروع به مطالعه درباره آدم های میلیاردر خودساخته کردم، در یک آپارتمان مبله شده اجاره…

همین الان با یک تصمیم ثروتمند شوید

اندیشه منبع اولیه همه ثروت ها، موفقیت ها، رسیدن به مادیات، ثروتمند شدن، همه کشفیات بزرگ،…

پرورش دادن رویاها

در اینجا با سوال بزرگی روبه رو می شوید «اگر مطمئن بودید که حتماً به رویای…

پرورش و دستیابی به رویا

در اینجا با سوال بزرگی روبه رو می شوید «اگر مطمئن بودید که حتماً به رویای…

قدرت و راه های بخشودن

قدرت بخشودن : ریشه احساسات منفی که سبب می شود کسی متوسل به سرزنش کردن دیگران و…

احساسات منفی را دور بریزید

منابع احساسات منفی احساسات منفی چهار سبب و علت اساسی دارند به گفته پیتر اسپنسکی فیلسوف…

تغییر اندیشه با جایگزینی احساسات

اندیشه و احساس شما، اقدامات شما را سبب می گردد و نتایجی را که به دست…