زیروبم: پشت پرده جشنواره در یک دقیقه و ۲۸ ثانیه!

زیروبم: پشت پرده جشنواره در یک دقیقه و ۲۸ ثانیه! بدون شرح! بدون تیتر، قضاوت با…

زیروبم۲۴۵-مهدی مقدم:اعتباری برای این جشنواره قائل نیستم

زیروبم۲۴۵-مهدی مقدم:اعتباری برای این جشنواره قائل نیستم گفتگوی زیروبم با مهدی مقدم: با ۸ سال ممنوعیت…

زیروبم ۲۱۱-پرندزاهدی:خانم مسیح علی نژاد بفرمایید ایران!

  گفتگوی زیروبم با پرند زاهدی (فیلمساز): ✅ کتایون ریاحی از بستگان درجه ۱ من محسوب…