شکرپلو غذای سنتی شیرازی

شکرپلو شیرازی یک غذای سنتی و اصیل ایرانی است که معمولا آن را در مجالس مهم…