زیروبم ۲۷۲- امید زندگانی: امیدوارم همزادم را خیلی سریع پیدا کنم!

  امید زندگانی: امیدوارم همزادم را خیلی سریع پیدا کنم!   تلویزیون اینترنتی زیروبم با همکاری…

زیروبم ۲۷۴: گفتگو با علی انصاریان و بیژن بنفشه خواه

زیروبم ۲۷۴: گفتگو با علی انصاریان و بیژن بنفشه خواه تلویزیون اینترنتی زیروبم با همراهی آموزشگاه…

برای هر نوع ورزشی، چطور تنفس کنیم؟

 برای هر نوع ورزشی، چطور تنفس کنیم؟ دم و بازدم، خیلی ساده است، نه؟ اما نه…

پاسخ علیرضا فغانی به دستمزدش در جام جهانی

پاسخ علیرضا فغانی به دستمزدش در جام جهانی همراه ِ ارزشمندِ «زیروبمِ چهره ها» باشید… تماس…