روابط شخصی و نقش آن در پیشرفت و موفقیت

روابط شخصی خاک حاصلخيزی است که از آن تمام موفقیت ها و پیروزی ها نشات می…

متعهد بودن نقطه آغاز موفقیت است

کیفیت زندگی یک شخص را عمق تعهد او برای قرار گرفتن در سطح بهترین ها در…

میلیاردر خودساخته شوید

وقتی شروع به مطالعه درباره آدم های میلیاردر خودساخته کردم، در یک آپارتمان مبله شده اجاره…

پرورش دادن رویاها

در اینجا با سوال بزرگی روبه رو می شوید «اگر مطمئن بودید که حتماً به رویای…