لیمو عمانی را در خانه تهیه کنید

لیمو عمانی همان لیمو ترش خشک شده است که به عنوان چاشنی در تهیه انواع غذا‌ها…