دستگاه ها و گوشه های موسیقی سنتی ایرانی

دنیای موسیقی سنتی ایرانی، بزرگ و برای خیلی هایمان نسبتا ناشناخته است. بیایید با دستگاه ها…

معرفی دستگاه های موسیقی سنتی

دستگاه ماهور دستگاه ماهور یکی از گسترده ترین دستگاه های موسیقی ایران است و در ردیفهای…

انواع سبک های موسیقی رایج در ایران (بخش دوم)

موسیقی سنتی موسیقی سنتی ایرانی، شامل دستگاه ها، نغمه ها و آوازها، از هزاران سال پیش…

آواز و ساز در موسیقی سنتی ایرانی

موسیقی سنتی ایرانی، که با نام موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی نیز…