چاکرا چیست و چه کاربردی دارد؟ 

چاکرا و چاکرادرمانی نوعی تقسیم بندی مراکز انرژی بدن که انرژی‌های مثبت و منفی بدن را…