تام کروز فوق‌ستاره‌ای با اکسیر جوانی

زیروبمِ تام کروز فوق‌ستاره‌ای با اکسیر جوانی زماني که مي‌ترسيدم مي‌جنگيدم شنونده خوبي هستم  اکنون هم…

مجید اخشابی: باید یاد بگیریم باهم رک گفتگو کنیم

مجید اخشابی: باید یاد بگیریم باهم رک گفتگو کنیم گفتگوی مجید اخشابی با مجله تصویری زیروبم..…