دست پیچ کوفته کرمانشاهی دو لایه

دست پیچ کرمانشاهی یک جور کوفته شبیه کوفته تبریزی است که از دو لایه بیرونی و…

معرفی روستای تاریخی گره بان در کرمانشاه

گره بان روستایی دیدنی در استان کرمانشاه است که نوعی معماری تاریخی دارد و از این…