کوراکو بنتو غذای ژاپنی

بنتو یک سبک یا فرهنگ ارایه غذای ژاپنی است. فرق آن با همبرگر یا ساندویچ غربی‌ها…