کدام یک مضر تر است، دوغ، نوشابه یا ماء‌الشعیر؟

کدام یک مضر تر است، دوغ، نوشابه یا ماء‌الشعیر؟ خیلی ها نوشابه های گازدا را برای…

شعر طنزی برای هواداران نوشابه

شعر طنزی برای هواداران نوشابه بخدا فاز تو! مرا کشته غیر از این، گاز تو مرا…