تغییرات بدن در هوای سرد

تغییرات بدن در هوای سرد – ماهیچه‌ها منقبض می‌شوند به محض اینکه از خانه بیرون می‌روید،…