زیروبم ۲۲۶: دلیل حمایت بهنوش بختیاری از ترنس ها

گفتگوی زیروبم با شاهین صمدپور لطفا نگاه جنسیتی به ترنس ها نداشته باشید ترنس ها دوجنسه…

زیروبم ۲۲۲: هشدار بهنوش بختیاری!!

گفتگوی زیروبم با بهنوش بختیاری بهنوش بختیاری: در مورد آزارهای جنسی هرچه صحبت کنیم کمه ۱۵۰…