گردشگری در شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان

شهر سوخته با پنج هزار سال قدمت در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان…