واویشکای مرغ غذای بین المللی روسی

واویشکای مرغ یک غذای بین المللی و مختص روس‌ها می‌باشد. در جنگ جهانی دوم زمانی که…